Hac Ve Umre İle İlgili Kavramlar

Hac Ve Umre İle İlgili Kavramlar

HAC VE UMRE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

HAC

İslam’ın beş şartından birisidir. Kâbe’yi ve civarındaki ibadet için işaret olunan özel yerleri, belirtilen zaman içinde, usulüne uygun olarak ziyaret ederek, yapılması gereken diğer menasiki yerine getirerek yapılan ve farz olan bir ibadettir.

UMRE

Mikat’ta ihrama niyetlenerek, Kâbe’yi ziyaret ve tavaf edip, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olarak ve ihramdan çıkılması ile tamamlanan bir ibadettir.

KÂBE

Yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılan ilk ev olup, Allah (c.c) katında en değerli yerdir.

İHRAM

Hac ya da umre yapmak isteyen kişilere normal yaşamlarında helal olan bazı fiil ve davranışları niyet ile başlayarak ibadet bitene kadar yasak kılınmasıdır. Erkeklerin ihram elbisesi izar ve rida adı verilen, beyaz renkli olması tavsiye edilen, model ve dikişi olmayan bir parçası bele bağlanarak, diğeri de omuzdan sarkıtılarak vücudu örten iki parça kumaştır. Kadınlar ise, sade ve renksiz olmak kaydıyla normal kıyafetlerini giyebilirler.

MENASİK

Hac ve umrenin edasıyla ilgili farz, vacip ve sünnet olan amellerin tamamına menasik denir.

TEHLİL

“La ilahe illallah….” lafzıyla başlayan Allah’a olan tevhit inancının ifade edilmesidir.

TAVAF

Hacer-ül esved köşesinden ya da hizasından başlayarak, Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönmeye yürümeye gücü yetmeyenler diğer imkânları kullanabilirler.

TAVAF NAMAZI

Farz, vacip, sünnet ve nafile olan her tavaftan sonra kılınan iki rekât vacip olan bir namazdır. İlk rekâtta Fatiha ve Kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha ve İhlâs suresi okunur.

NAFİLE TAVAF

Umre tavafı ve sa’y yaptıktan sonra, ihramdan çıkarak, Mekke’de geçirilen süre içerisinde ihramsız olarak tavaf namazı kılınarak tamamlanan bir ibadettir.

ŞAVT

Tavaf da hacer-ül esved’den başlayarak Kâbe etrafında bir defa dönüp, tekrar hacer-ül esved’e gelmeye bir şavt denilir.

IZTIBA

Erkeklerin tavaf esnasında sağ omuzlarını koluyla birlikte açık bulundurması.

İSTİLAM

Tavaf’a başlarken ve tavaf sırasında her bir şavt’ta, hacer-ül esved’i selamlamaya verilen isimdir.

SA’Y

Safa tepesinden başlayarak Merve tepesinde bitirmek üzere, dört gidiş ve üç dönüşten ibaret olan bir yürüyüştür. Bu yürümeye gücü yetmeyenler tekerlekli sandalye ile yapabilirler.

MİKAT

Hill bölgesini dünyanın diğer bölgelerinden ayıran sınıra verilen isimdir.

HERVELE

Erkeklerin sa’y yaparken kısa adımlarla koşmaya yakın tarzda yürümelerine verilen bir isimdir.

Benzer Konular: