Hac ve Umre Arasındaki Fark

Hac ve Umre Arasındaki Fark

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARK

Hac ve Umre ibadeti, hüküm ve zaman farkları ile birbirinden farklıdır. Hac ibadeti belli aylarda yapılırken, umre ibadeti için belli bir zamana ihtiyaç yoktur. Umrenin belirli bir mevsimi yoktur. Şartlara ve usulüne uygun bir şekilde ihrama girilir, sonra tavaf ve sa’y yapılır, sa’y yapıldıktan sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılır. Hac ve umre arasındaki farkı biraz daha detaylı anlatmak gerekiyor.

HAC İBADETİ

Hac ibadeti yılın belirli aylarında yapılır. Hac ayları, hicri takvime göre belirlenir. Bu aylar, Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır.

Bakara suresi de bu aylara işaret etmektedir.”Hac belli aylardır” (Bakara, 2/ 197)

Hac ibadetine karar veren kimse isterse, Şevval ayında Hac yapmaya niyet ederek ihrama girebilir. Zilhicce’nin 10 ya da 13’ü akşamına kadar Hac ibadetinin menasiklerini tamamlayabildiği için bu aylara “Hac ayları” denilmiştir. Bu aylara Hac ayları denilmesinin sebebi, haccın ilk şartı olan ihrama girilebilmesinin ön görülmüş olmasıdır. Bu aylardan önce ihrama girmeyi bazı mezhepler mekruh olarak görmektedir.

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARK

HAC İBADETİ

 • Hac ibadeti İslam’ın beş şartından birisidir. Hacca gitmek farz, umre yapmak ise sünnettir. Dolayısıyla Hac ve Umre arasındaki fark ortaya çıkmaktadır.
 • Hac ve Umre’nin, her ikisinde de Kâbe’ye gitmek şarttır.
 • Hac yılda bir kere yapılır. Umre ibadetinde ise, her hangi bir sayı sınırlaması yoktur.
 • Hac daha zor ve meşakkatli bir ibadettir.
 • Hac yapan bir Müslüman bütün günahlardan temizlenir.
 • Hac ibadeti, ömürde bir defa yapılmakla farz yerine getirilmiş olur.

UMRE İBADETİ

 • Umre ibadeti için belirli bir vakit yoktur.
 • Umre ibadetinde Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
 • Umre ibadetinde namazları cem etme yoktur.( Cem-i Takdim ve Cem’i Tehir)
 • Umre ibadetinde kudüm tavafı ve veda tavafı yoktur.
 • Umre ibadetinde şeytan taşlama yoktur.
 • Umre ibadetinde kurban kesme yoktur.

Hac ve Umre arasındaki fark nedir sorusuna cevap vermeye çalıştıktan sonra fiyat farklarına bakmak gerekiyor.

Genel olarak Hac fiyatları, umre fiyatlarına göre daha pahalıdır. Ekonomik olarak durumu iyi olanlar haccı tercih ederler. Ancak hac kotaları hemen hacca gitmeye engel olmaktadır. Bundan dolayı birçok Müslüman umre’ye gitmeyi tercih ederler. Ekonomik durumu biraz zayıf olanlar da umre’yi daha uygun bulmaktadır.

Benzer Konular: