Hac Nedir?

Hac, sözlük olarak, yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir. Dini olarak ise, yılın belli günlerinde kurallara uygun olarak, ihram denilen örtüye bürünerek, Arafat’ta ayakta durarak ve Kâbe’yi tavaf etmektir. Bu kutsal yerleri belli zamanlarda ziyaret eden kişiye hacı denir.

HAC NİÇİN YAPILIR

Her Müslümanın gayesi Allah’ın rızasını kazanmaktır. Allah’ın rızasını kazanmak içinde peygamberleri aracılığıyla bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanları iyiliğe, güzelliğe doğruluğa yöneltmek, kötülüklerden uzaklaşmaktır. Böylelikle insanların güzel ahlak sahibi olarak mutlu olmasını sağlamaktır.

Aynı zamanda Allah’ın emirlerini yerine getirmekle onun sevgisini kazandığımız gibi, vermiş olduğu nimetlere şükretmiş oluruz. Çünkü Allah sevgiye, saygıya ve ibadet etmeye layık tek varlıktır.

İslam’ın beş temel şartlarından biri olan hac hem mal ile hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Maddi durumları uygun olan Müslümanların ömürlerinde bir kere hacca gitmeleri farzdır. Yüce Allah Kuran’ı kerimde ‘yoluna gücü yetenlerin Allah’ın evi (Kabe’yi) hac ve ziyaret etmelerini, insanlar üzerinde bir hak olarak açıklamaktadır.(Ali İmran suresi 97 ayet)

Peygamberimiz haccı Müslümanlığın beş şartından biri olarak saymış, yapılışını bizzat uygulayarak Müslümanlara öğretmiştir.

HAC KİMLERE FARZDIR?

1.Hür. Yetişkin ve akıllı olmak.

2.Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak.

3.Hacca gidip gelmeye yetecek zamanı bulunmak.

4.Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak.

5.Sağlığının yerinde olması

6.yol emniyetinin bulunması.

UMRE NE DEMEK?

Hac mevsimi haricinde Kâbe tavaf edilirse, safa ile Merve arasında say edilirse buna Umre denir. Umre yapmak bir sünnettir. Umre için belli bir zaman yoktur. Arife ile ondan sonraki kurban bayramı günleri haricinde, dışında yılda beş günün dışında her zaman umre yapılır

UMRENİN YAPILIŞI

Umre yapmak isteyen kişi’mikat’sınırları haricinde gerekli temizliği yapar. Umreye niyet eder. telbiye getirip ihrama girer. mekkeye vardığında usulüne uygun şekilde Kâbe’nin etrafında umre tavafı yapar. Tavaf bitince iki rekât namaz kılar. namazdan sonra Safa ile Merve arasında umrenin  say’ını yapar.Say’ı bitirince tıraş olur.İhramdan çıkar. Böylece umre tamamlanmış olur.

HACCIN FAYDALARI

Hacca giden Müslüman, Allah’ın kendine verdiği sağlık ve zenginlik için şükretmiş olur

Günahların affedilmesi için bir sebeptir. Bunun için dua edilir, ahlaklı olmak için söz verilir.

Hac Müslümanlar arasındaki kardeşliği pekiştirir

Hac ibadetini yapan Müslüman dünya işlerinin ne kadar boş olduğunu anlar.

Benzer Konular: