Hac Kimlere Farz Olur?

HAC KİMLERE FARZ OLUR?

İslam’ın beş şartından biri olan hac görevini yerine getirmek için, bazı şartların olması gerekmektedir.

  • Müslüman olmak; kişi her şeyden önce iman etmelidir. iman etmeyen kişinin ibadetleri kabul olmaz. Müslüman olmayan bir kimse hac yaptıktan sonra Müslüman olsa, tekrar hac yapması gerekir. Daha önce yapmış olduğu hac kabul olmaz.‘Artık kim imanı(Allah’ı ve ilahi hükümleri) inkar ederse, bu durumda ameli boşa gitmiştir. ve ahiret’te zarara uğrayanlardandır.(maide,5)
  • Akıllı olmak; insanın dini vazifelerini yerine getirmesi için akıllı olması gerekmektedir. Aklı olmayan kişinin dini sorumluluğu’da olmaz.
  • Buluğ çağına gelmiş olmak; ergenlik çağına girmiş olma halidir. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve selem) buluğ çağına kadar sorumluluğun kaldırıldığını belirtmiştir.

Bir insan çocukluğunda hac görevi yapsa, büluğ çağından sonra imkânı olursa yeniden hac yapmakla yükümlü olur.(Tirmizi)Sahabeden Cabir ibni Abdullah( r.a) bildirdiğine göre, bir kadın  Resulullah  efendimize(sallallahu aleyhi ve sellem)’e Çocuğunu göstermiş ve ey Allahın elçisi,’bu çocuk için hac varmı dır’ diye sormuş.Resulullah efendimizde ‘evet vardır.sevabı senin olur.’ buyurmuşlardır.

Çocuğun yaptığı haccın sevabı anne ve babaya yazılır.

Hac için ihrama giren bir çocuk, Arafat vakfesinden önce buluğa erse ve bu ihram üzerine hac yapsa, Hanefi mezhebine göre bu hac nafile sayılır. Şafii mezhebine göre ise hac vazifesi yerine gelmiş olur.

  • Hür olmalı: hür olmayan kişilere hac farz değildir. hür olmayan bir kimsenin yapacağı hac nafile olur. hürriyetine kavuşunca tekrar hac yapması gerekir. tutuklu olanlar ve hapis cezası çekenlerin ve hacca gitmelerine yetkililerce izin verilmeyenlere hac farz değildir.

Hapse girmeden önce hacca gitme imkanı olanlar için hac farzdır. tutukluluk hali bitince gidebilirler. ancak tutuklulukları sona ermeyeceği belli olanlar, yerlerine vekil gönderebileceği veya vasiyet etmeleri gerekir.

  • Ekonomik olarak imkan sahibi olmalı; haccın gücü olanlara farz olduğu bildirilmektedir.(Ali İmran suresi 97. ayet) yoluna gücü yetenlerin Allah’ın evi (kabe) ni hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.(ali İmran suresi 97.ayet)

Bir sahabenin, hac yapmayı farz kılan şey nedir sorusuna peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) ‘azık ve binit’demiştir.

Azık ve binit: gücü yetmek.

Benzer Konular: