Hac Kaydı Sorgulama

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC MÜRACAATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1-2016 Yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri; 18-27 OCAK 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

A) 2016 yılında hacca gitmek üzere “ilk defa kayıt” yaptırmak isteyenler internet sayfamızda yayınlanan hac ve umre tahsilâtı yapan bankalardan birine 20.TL. Ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaatlarını başkanlığımız http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.

B) 2015 yılında kuraya katılanlardan hacca gidemeyenlerin ”kayıt yenileme” işlemleri başkanlığımızca elektronik ortamda otomatik olarak yapılacak ve bunlar kayıt yenilemiş sayılacaktır. Ancak;2015 yılı tercihlerinden; kayıt il ilçesi, iletişim bilgileri, telefon bilgileri, hac konaklama türleri ve kuraya birlikte gireceği kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vazgeçenler müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içerisinde yapabileceklerdir. Hac kura sonuçları ile kesin kayıt bilgileri SMS yoluyla hacı adaylarına bildirileceğinden özellikle cep telefon bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Değişiklik yaptırmak istemeyenlerin herhangi bir müracaat yapmasına gerek yoktur.

2-Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nufüs cüzdanı fotokopisi ile banka dekontu’nu dilekçeye mutlaka ekleyecek, müftülüklerde kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecektir.

3-İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 20.TL.’i ilgili banka hesabına yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.

4-Müftülüklerde yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklerde teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dâhil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

5- 2016 yılında çekilecek kura sonrası kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.

6- Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya hiçbir akrabalık bağı olmayanların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde, günlük aktivitelerini kendi başlarına yerine getiremeyecek derecede engelli vatandaşlarımızın ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya talepleri kabul edilecektir.

7- Hacca götürülmek istenilen(o yaş dâhil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya internet yolu ile yapılmasına. Bunlardan ilk defa müracaat edenlerin ise ön kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

Kayıtlar esnasında seçilecek olan hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkân tanınmayacağından hacı adayları; müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, mutlaka işaretleyeceklerdir.

Benzer Konular: