En İyi Umre Turları

Umre: İslam âleminde kutsal mekânların ziyaret edilmesi anlamına gelen, Müslümanların çok önem verdiği,, bir ibadet şekli. Her yıl binlerce hacı adayı, umre ve hac için başvuruda bulunmaktadır.

Her yıl sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, organize edilen turlarda: hem süre, hem ücret ve hem de takvim itibariyle en uygun programların hazırlanması için gayret edilmektedir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmektedir. Hac organizasyonunda olduğu gibi umrede de, yurt içi ve yurt dışında irşat, eğitim ve bilgilendirme seminerleri, uğurlama, karşılama, Mekke ve Medine’de hizmet verecek görevli istihdamı, sağlık ve irşat hizmeti gibi alanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.

Suudi Arabistan umre mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 safer’de başlamaktadır. Vize ile ilgili sistemlerin açılması, gerekli bir takım mevzuatların tamamlanabilmesi bakımından, bu tarih hemen her yıl biraz ileriye sarkmaktadır.

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız, her yıl ilan edilen umre konaklama türlerinden tercih ettiği türe ait, banka kodu ile Türkiye Diyanet Vakfı hac ve umre kurumsal tahsilât hesabına, ücreti yatırdıktan sonra, kendisine en yakın il veya ilçe müftülüğünde yada “elektronik ortamda www2.diyanet.gov.tr.” adresinde,”umre bilgi giriş program”ından yapabileceklerdir.

Müracaatlarını yaptıktan sonra, müftülüklerden alacakları umre kayıt formlarını iki nüsha halinde doldurarak aşağıda ki belgeler ile bir nüshasını ilgili müftülüğe teslim edeceklerdir.

1.Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan çipli pasaport.

2.Ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

3.45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi.

4.45 yaşından küçük hanımlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan, refakat belgesi(vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı.),birinci derecede akrabası olmayanların ise, örneğini müftülükten temin edecekleri noterden alınacak muvafakat name ve taahhütname.(bu belge Suudi Arabistan büyükelçiliğinden-konsolosluğundan vize almak için gereklidir.)

45 yaşından küçük hanımlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden umreye birinci derece erkek akrabası ile gitmeyenlerin umre kayıt ücretlerini kayıt yaptıracakları il veya ilçe müftülükleri ile görüştükten sonra yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde umreye gidememe durumu söz konusu olabilir.

Umre yolcuları ücretin yattığına dair banka dekontu’nu ibraz etmek suretiyle yanlarında bulundurmalıdır.

Benzer Konular: