Amberiye Mescidi

Osmanlı imparatorluğu döneminde sultan Abdülhamit han tarafından 1908 yılında inşa ettirilmiştir. Hicaz demiryolu projesi çatısı altında yapılmıştır.

Medine de tren istasyonunun hemen yanında bulunmaktadır. Hicaz demiryolunun hizmette bulunduğu yıllarda güzergâhı olan Medine de inen umre ve hac yolcuları, bu mescide uğrarlar, namaz ibadetlerini yapar. Hem de yorgunluklarını giderirlerdi.

Amberiye Mescidi, Mescid-i Nebevi’ye birkaç kilometre mesafededir.

Mescidin içinde misk, amber peygamber sevgisi vardır. Dokunaklı bir inşaat hikâyesi vardır. Umre ve hac için Mekke’ye giden Müslümanlar fırsat buldukça, bu mescidi ziyarete giderler. Haremi şerife hizmet etmiş ecdadımızın hizmetlilerini hayır ve minnetle yâd eder ve namaz kılarlar.

Malum sebeplerden dolayı, Osmanlı padişahları hac ibadetlerini yerine getiremez yerlerine vekil gönderirlerdi. Gerçi haremi şerif için hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlardı. Her türlü hizmeti yerine getirirlerdi.

Özellikle Abdülhamit han Mekke ve Medine’ye hizmette ve hürmette kusur etmemiştir. Her hac dönemin de vekiller göndermiştir.

Bir hac mevsimi döneminde hac görevini yerine getirmek üzere vezirini vekil tayin eder. Yıldız sarayından vezirini dualarla ve kutsal topraklarda yaşayan insanlara dağıtılmak amacıyla, her türlü hediyelerle kutsal topraklara yolcu etmiştir.

Abdülhamit han vezirinden, Müslümanların kurtuluşu için dua etmesini ister. Ayrıca bir avuç toprak getirmesini ister.

Vezir,hac görevini yapar,İstanbul’a dönmek üzere tren istasyonuna gider,trene biner,hareket saati yaklaşmıştır.aklına padişahın istediği bir avuç toprak gelir.geri dönüp ravza-i mutahhara dan toprak alacak zamanı yoktur.aşağıya iner,karşıdaki tarladan bir avuç toprak alır,trene biner.

İstanbul’a vardığında padişah, kendi öz kardeşi gibi karşılar. Sarılır. Peygamber efendimizin’ sallallahu aleyhi ve sellem’’ kokusunu almak ister ve sözü toprak konusuna getirir. Vezir kadife kesenin içindeki toprağı padişah’a verir. Padişah edep ve hürmetle toprağı avuçlarının içine alır, koklar, bir daha koklar ve vezirine dönerek’ bu toprağın amberi var ama miski yok.’der. Bunun üzerine vezir şaşırır ve gerçeği itiraf eder. Bunun üzerine padişah vezirin toprak aldığı yere bir mescit inşa edilmesini ister.

Bir yıl içerisinde Amberiye mescidi inşa edilir ve bir sonraki hac mevsimine yetiştirilir. Medine de tren istasyonu karşısında, beyaz kubbeli mescidin adı Amberiye mescididir.

Benzer Konular: