Hac Nedir?

Hac, sözlük olarak, yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir. Dini olarak ise, yılın belli günlerinde kurallara uygun olarak, ihram denilen örtüye bürünerek, Arafat’ta ayakta durarak ve Kâbe’yi tavaf etmektir. Bu kutsal yerleri belli zamanlarda ziyaret eden kişiye hacı denir.

HAC NİÇİN YAPILIR

Her Müslümanın gayesi Allah’ın rızasını kazanmaktır. Allah’ın rızasını kazanmak içinde peygamberleri aracılığıyla bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanları iyiliğe, güzelliğe doğruluğa yöneltmek, kötülüklerden uzaklaşmaktır. Böylelikle insanların güzel ahlak sahibi olarak mutlu olmasını sağlamaktır.

Aynı zamanda Allah’ın emirlerini yerine getirmekle onun sevgisini kazandığımız gibi, vermiş olduğu nimetlere şükretmiş oluruz. Çünkü Allah sevgiye, saygıya ve ibadet etmeye layık tek varlıktır.

İslam’ın beş temel şartlarından biri olan hac hem mal ile hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Maddi durumları uygun olan Müslümanların ömürlerinde bir kere hacca gitmeleri farzdır. Yüce Allah Kuran’ı kerimde ‘yoluna gücü yetenlerin Allah’ın evi (Kabe’yi) hac ve ziyaret etmelerini, insanlar üzerinde bir hak olarak açıklamaktadır.(Ali İmran suresi 97 ayet)

Peygamberimiz haccı Müslümanlığın beş şartından biri olarak saymış, yapılışını bizzat uygulayarak Müslümanlara öğretmiştir.

HAC KİMLERE FARZDIR?

1.Hür. Yetişkin ve akıllı olmak.

2.Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak.

3.Hacca gidip gelmeye yetecek zamanı bulunmak.

4.Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak.

5.Sağlığının yerinde olması

6.yol emniyetinin bulunması.

UMRE NE DEMEK?

Hac mevsimi haricinde Kâbe tavaf edilirse, safa ile Merve arasında say edilirse buna Umre denir. Umre yapmak bir sünnettir. Umre için belli bir zaman yoktur. Arife ile ondan sonraki kurban bayramı günleri haricinde, dışında yılda beş günün dışında her zaman umre yapılır

UMRENİN YAPILIŞI

Umre yapmak isteyen kişi’mikat’sınırları haricinde gerekli temizliği yapar. Umreye niyet eder. telbiye getirip ihrama girer. mekkeye vardığında usulüne uygun şekilde Kâbe’nin etrafında umre tavafı yapar. Tavaf bitince iki rekât namaz kılar. namazdan sonra Safa ile Merve arasında umrenin  say’ını yapar.Say’ı bitirince tıraş olur.İhramdan çıkar. Böylece umre tamamlanmış olur.

HACCIN FAYDALARI

Hacca giden Müslüman, Allah’ın kendine verdiği sağlık ve zenginlik için şükretmiş olur

Günahların affedilmesi için bir sebeptir. Bunun için dua edilir, ahlaklı olmak için söz verilir.

Hac Müslümanlar arasındaki kardeşliği pekiştirir

Hac ibadetini yapan Müslüman dünya işlerinin ne kadar boş olduğunu anlar.

Zemzem Suyu Nasıl İçilir?

Hac görevi yerine getirilip iki rekat namazdan sonra Kabe’ye bakarak zemzem içmek ve kendi üstüne dökmek sünnettir. Şifa verici  olduğu Müslümanlar tarafından kabul edildiği için

Zemzem suyuna daha büyük önem verilmektedir. Bu nedenle hacılar Mekke’den ayrılırken hediye olarak vermek maksadıyla yanlarında zemzem suyu götürürler. Ziyarete gelenlere ikram  edilen zemzem kıbleye dönülerek ayakta içilir.

Zemzem kuyusunu besleyen üç ana kaynağın olduğu söylenir. Bunlardan birincisi hacerülesved, ikincisi ebu kubeys ve safa tepesi, üçüncüsü ise Merve tepesi yönünden akmaktadır,

Peygamber efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır. Zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun içindir. Şifa niyetiyle içene Allah şifa verir. Zemzemin aynı zamanda şifa verici bir tarafı olduğu ve ateşi düşürdüğüne rivayet edilir.

Kâinatın güneşinin (sallallahu aleyhi ve sellem)mübarek ayağının değdiği  o kutsal topraklarda. Milyarlarca insanın kana kana içtiği cennet suyu zemzemden birkaç yudum. Su içebilmek Müslümanlar için büyük mutluluktur.

Tabii zemzemin nasıl içileceği ayrı bir tartışma konusu.

Tavaftan sonra iki rekat namaz kılıp ardından Kabe’ye yönelerek ayakta birkaç yudum zemzem içmek sünnettir. Bunun dışında suyu her zaman oturarak içmek daha uygun bir davranıştır.

Ama niyet  zemzemin Kâbe’den gelişine hürmeten Kâbe’de içildiği gibi ayakta kıbleye yönelerek içmekse buna bir şey diyemeyiz.

Dolayısıyla ikram edilen zemzemi oturarak yada ayakta içmek arasında bir fark yoktur.

Burada önemli olan ne şekilde içildiği değil. Niyettir. zira efendimiz(aleyhi ekmelut tehaya)zemzem suyu ne niyetle içilirse Allah içene onu verir buyurmuşlardır zemzemi içerken Allahtan ihlas. İman sadakat. İlim. İrfan. Haya. Samimiyet. İstikamet vs istenmelidir.

Zemzem suyu ikram edilince güzel kokuların geri  çevrilmediği gibi geri çevirmemek gerekir. su içtikten sonra. resululahın yaptığı gibi.(elhamdü lillahilezi cealehü azben füraten  birahmetihi ve lem yecalhü milhen ücacen bizünübi) duasını okumalıdır.

Dua   rahmeti ile suyu tatlı yapan acı ile bir tuz haline getirmeyen allahü tealaya hamd olsun demektir.

Zemzem ne niyetle içilirse ona faydalı olur. Bundan  dolayı sıkıntılarımızdan kurtulmak. şifa bulmak. son nefesimizde iman ile ölmek için…. İhtiyaç hissettiğimiz her şey için onlara niyet edip içilmeli. Zemzem içmeyi bir niyet  olarak bilmeliyiz.

Say Duaları Nelerdir?

Kabe’nin tavaf edilişinden sonra yapılacak en önemli işlemlerden biri de Safa ve Merve tepeleri arasında ki sa’ydır. Sa’y da yedi şavttan oluşmaktadır.

Sa’y ve Hervele 

Sa’y Safa tepesinden başlayıp, Merve tepesinde son bulur. Safa’dan Merve’ye 4, Merve’den Safa’ya ise 3 şavt vardır. Sa’y yapılırken  yeşil direkler arasında Hervele ile, yani insanın güçlü bir varlık olduğunu gösterecek şekilde vakar ve hızla geçerek koşulur. Safa tepesine gelindiğin de ise Kabe safa tepesinden selamlanır. Ksbe, aynen Hacer-ül esved’in selamlanması gibi, eller omuz hizalarını biraz geçecek şekilde açılarak selamlanır. Kabe’ye dönük olarak şu dua edilir; Şüphesiz Safa ve Merve Allah’ın işaretlerindendir. Kim Kabe’yi Hac veya Umre niyeti ile ziyaret ederse, bu iki tepeyi Tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim bir iyiliğe başkası zorlamadan sarılır ve onu kendiliğinden yaparsa, hiç şüpheniz bulunmasın ki, Allah iyiliklerin karşılığını veren ve her şeyi gerçekten de hakkıyla bilendir.

Bu duadan sonra Sa’y’a niyet edilir. Sa’y’in niyeti şöyledir:

“Ey Allah’ım, Safa ve Merve arasında, 7 şavt olmak üzere, senin rızan için Hac Sa’y’ı yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul buyur.”

(Umre yapanlar, Umre Sa’y’ı için niyet ederler.)

Sa’y’ın 1. Şavtında Okunacak Dua:

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah büyüklerin en büyüğüdür. Allah’a binlerce şükürler olsun, çünkü her türlü hamd ona yapılır. Her şeyden münezzeh olan Allah, azamet sahibidir. O’na gece gündüz, sonsuz hamd ederiz. Azamet sahibi Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Tek

olan Allah’ın kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Mülk ve iktidar O’nundur. Hamd O’nundur. O, diriltir ve öldürür. O kendisi, diridir ve hiç ölmez. Hayır da O’nun elindedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ve dönüş de O’na olacaktır.

Sa’y’in 2. Şavtında Okunacak Dua:

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd sadece Allah’adır. Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur. O Allah ki, yalnızca bir tekdir ve her şey kendisine muhtaçtır. Ve O Allah’ın, ne yoldaşı ne de çocuğu vardır. O’nun mülkünde ve iktidarında ortak olamaz ve olmaz. İşlerini yapması için de bir yardımcıya ihtiyacı da olmaz. Öyleyse, O Allah’ı en büyük bil ve öyle inan. Ey Allah’ım! Sen şüphesiz indirdiğin kitabında şöyle diyorsun: Bana dua edin, yalvarın, size hemen cevap verip karşılığını bahşedeyim. Rabbimiz, bize emrettiğin gibi sana gelip yalvarıyoruz: Bizi affeyle! Çünkü sen hiçbir zaman vaadine muhalefet etmezsin!

Sa’y’in 3. Şavtında Okunacak Dua:

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd sadece Allah’adır. Ey Rabbimiz! Bize nurunu tamamla. Bizi affeyle. Çünkü sen her şeyi yapmaya hakkıyla kadirsin. Ey Allah’ım! Senden hayrın hepsini istiyorum, erken olanını da geç olanını da istiyorum. Senden günahlarımın bağışlanmasını diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, senden aynı zamanda rahmetini de diliyorum. Ey Rabbim! Beni bağışla, bana rahmet et. Kusurlarımı affet, bildiğin günahlarımı da sil. Çünkü sen, bizim bilmediğimizi bilensin. Şüphesiz ki sen izzet sahiplerinin en yücesi ve en şereflisisin.

Sa’y’in 4. Şavtında Okunacak Dua:

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd sadece Allah’adır. Allah’ım, ben senden senin bildiğin hayırları diliyorum. Senin bildiğin kötülüklerden de sana sığınıyorum. Ve senin bildiğin her şey için senden bağışlanma diliyorum. Çünkü bütün gayb alemini ve bizim bilmediğimizi her şeyi bilen yalnızca sensin. Allah’tan başka ilah yoktur. Ki O Allah, tek mülk ve iktidar sahibidir, tek gerçek olan Hak’tır ve Mübin-’dir. Muhammed de Allah’ın Rasulüdür. O da her şeyi doğru söyleyen ve vaadine güvenilendir. Ya Rabbi, beni İslâm ile idayetlendirdiğin gibi, beni ondan ayırma da. Beni Müslüman olarak vefat ettir.

Sa’y’in 5. Şavtında Okunacak Dua:

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd sadece Allah’adır. Sen her şeyden münezzehsin. Biz sana gereği gibi, senin hakkın olduğu gibi şükredemiyoruz. Seni sana layık olan şekliyle tenzih ederiz. Ey Allahım! Bize imanı sevdir. Onu gönüllerimize, kalplerimize nakşet! Bizi, küfürden, fasıklıktan, sana isyan etmekten tiksindir. Ve bizi doğru yola erenlerden eyle. Ey rabbim! Kalbimi aç, gönlümü genişlet. Ve işlerimi de kolay eyle.

Sa’y’in 6. Şavtında Okunacak Dua:

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd sadece Allah’adır. Tek olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ki O Allah, vaadına sadıktır. Kuluna yardım eder. İslâm’a düşmanlık eden grupları da tek başına hezimete uğratır ve uğratmıştır da. Allah’tan başka ilah yoktur, O’ndan başkasına da ibadet ve kulluk etmeyiz. Kafirler hoş görmese de O’nun dini en doğru dindir. Ey Allah’ım! Bana hidayet ve takva diliyorum, af ve zenginlik diliyorum. Allahım, hamd sana mahsustur. Bunu dilimizle de söylüyoruz. Bu söylediğimiz ne güzeldir.

Sa’y’in 7. Şavtında Okunacak Dua:

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. O’nu büyüklerin en büyüğü olarak tekbirle anarım. Allah’a çok çok şükürler olsun. Allahım! Bize imanı sevdir. Onu gönlüme, kalbime nakşet! Beni, küfürden, fasıklıktan, sana isyan etmekten tiksindir. Ve beni doğru yola erenlerden eyle. Rabbim. Bana merhamet et, beni bağışla. Bana ikram et ve sadece senin bildiklerini de affeyle. Çünkü, bizim bilmediğimizi sen elbette biliyorsun. Ve sen hiç şüphe yok ki, ikram edenlerin, affedenlerin en izzetlisisin.

Bu şekilde 7. Şavttan sonra Sa’y Biter ve Dua Edilir:

Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur. Bize afiyet ver, bizi bağışla. Sana itaat etmekte ve şükretmekte bize yardım eyle. Senden başkasını bize vekil kılma. Tam ve kamil bir iman ve İslâm’a ulaşmamız için bize yardım et. Bizi, senin razı olacağın şekilde vefat ettir. Allah’ım! Bana acı, beni yaşattığın sürece, bende kalan isyanla ilgili her şeyden uzaklaşmama yardımcı ol. Allah’ım, bana acı ki, işe yaramaz boş işlerle uğraşmayı bana zor göreyim. Beni senin razı olacağın şeylerle rızıklandır, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım.

Sa’y’ın bitiminden sonra iki önemli durum vardır.

1- İfrad ve Kıran Haccı yapanlar, ihramdan çıkmazlar. İfrad Haccı yapanın, yapmış olduğu bu sa’y, ziyaret tavafının sa’y’ı; Hacc-ı Kıran yapanın sa’y’ı da Umre’nin sa’y’ı olmuş olur. Hacc-ı Kıran yapanın ihramı devam ettiği için, bir Kudüm tavafı yapar, ardından da farz tavafın sa’y’ini yaparsa, Bayram günlerinde yapacağı farz tavafdan sonra sa’y yapmaz.

2- Temettu Haccı yapanlar ise, bu sa’y ile Umre’yi tamamlamış olurlar. Tıraş olarak ihramdan çıkar ve tamamen helal duruma geçmiş olurlar.

İhram Yasakları

İhram, niyet etmek ve telbiye getirmekle birlikte gerçekleşen bir eylemdir. Umreye niyet ettikten sonra telbiye getirmekle birlikte ihrama girilmiş olunup ihram yasakları da başlamış olmaktadır. İhram yasaklarından birisi de erkeklerin vücutlarına uygun olarak dikişle örülmüş ya da dokunarak şekillendirilmiş bir elbise giyinmeleridir.

RİDA VE İZAR NEDİR?

İhram yasaklarına uymak için erkeklerin bürünmüş oldukları rida ve izar adı verilen iki parçadan oluşan örtü, ihram diye ünlenmiş ve halk arasında “ihrama girmek” denilerek, bu örtülere bürünmek anlaşılmaktadır. Belirtildiği üzere ihrama giriş, niyet ve telbiye ile olmaktadır. Niyet eden ve telbiye getirmiş olan her erkek ya da kadın, ihrama girmiş sayılmaktadır. Ve bu aynı zamanda ihram yasaklarının da başlamış olduğunu haber etmektedir. İhram yasakları ve cezaları gibi durumlar hakkındaki detaylı bilgilerin tamamını aktarmak buradan tam anlamıyla aktarmak pek mümkün olmamaktadır. Fakat bu yasaklardan sürekli yaşanılan ve dikkat edilmesi gereken bazı hususlarda aktarılmaya çalışılacaktır.

İHRAM YASAKLARI NELERDİR?

 • Erkeklerin vücutlarına göre uygun olarak dikişle, örülerek ya da dokuyarak şekillendirilen bir elbise giymeleri,
 • Erkeklerin başlarını kapatmaları, çorap, eldiven,topuklu ayakkabı ya da topuğu örtecek şekilde kullanımı olan sandalet gibi şeyler giymeleri,
 • Kadınlarının yüz kısımlarını tenlerine değecek biçimde bir şeyler örtmeleri,
 • Traş olmak, tırnak kesmek, vücuttan tüy koparmak,
 • Güzel koku sürünmüş olmak. (Sıkça yapılan hatalardan birisi olarak güzel kokulu sabun, detarjanların kolanyalı mendil olarak kullanılması söylenmektedir.)
 • Cinsi münasabette bulunmak, şehevi söz ve fillerde bulunmak,
 • Diğer insanlar ile tartışmak, kavga etmek, onları incitmek,
 • Mekke harem hudutları içerisinde yer alan yetiştirilen büyüyen ot ve ağaçların koparılması.

İhramlı bir kişinin duş alması, duş alma esnasında kokusuz sabun kullanması, yüzük, kemer, kol saat, boyun çantası takması, kirlendiği vakit kokulu madde kullanmadan ihramının yıkanması, giymiş olduğu ihramın kirlenme, yırtılma vb. durumlarda başka ihramlar ile değiştirilmesi, pişik ve ayak yarıkları gibi durumlarda kokusuz krem kullanılması, başını kapatmadan battaniye, pike örtünmesi, şemsiyenin kullanması caiz olduğu söylenmektedir. Giydiği terlikte dikişin bulunması ihram için bir zarar vermeyecektir.

Tavafa Nereden Başlanır?

Hacer-i Esved’in bulunduğu köşeden Kabe sola alınarak ve kapısına doğru sağa gidilerek Kabe’nin etrafında dönüş yapılır.
Her bir tur Hacer-i Esved’in bulunduğu köşeden başlar ve yine aynı yerde son bulur. Kabe etrafında yapılan turlardan her birine
şavt denir. Kabe etrafında yapılan tavafın tamamlanabilmesi için yedi şavt gereklidir. Bunun dört şavtı farz, üç şavtı vaciptir.
Vacip olan şavtlardan birini terkedenin sadaka vermesi gereklidir. Her bir tavaftan sonra iki rekat namaz kılmak sünnettir.
Tavaf’ın çeşitleri;
1- Tavaf’ı Kudüm; Mekke dışından, Mekke-i Mükerreme’ye varıldığı zaman yapılan tavaf türüdür. Bu tavaf, afaki için, yani mikat
haricindeki beldelerden Mekke-i Mükerreme’ye gelen kişiler için sünnetir. Tavafı Kudüm Mekke’de yaşayan kişilere sünnet değildir.
2- Tavaf-ı Ziyaret; Bu tavaf türü, Arafat’tan inildikten sonra yapılır. Haccın iki rüknünden biri bu tavaftır ve şavtı farzdır.
Tavaf-ı ziyaretin sahih olması için şartlar vardır; önceden niyet, ihram, vakfe bu tavafın çoğunluğunu yapmak, bayram günüyle
ve ondan sonraki günlerde olması, mekan olarak mescidin içinde olunması ve tavafın bizzat yapılmasıdır.
Tavaf-ı ziyaretin vacipleri de; gücü yetenin yürümesi, her işe sağdan başlanılması yedi şavtın tamamlanması, abdestli olunması,
avret yerlerinin örtülmesi ve kurban bayramı günlerinde tavafın yapılmasıdır.
3- Tavaf- Sader; Hac esnasında, cemrelerin taşlanması bittikten sonra, Mina’dan Mekke’ye inildiği vakit yapılan tavaf türüdür.
Tavaf-ı Sader’in müstehab şekli, sefere çıkılmak istendiği zaman yapılmasıdır. Bu tavaf afaki olanlar hakkında vaciptir. Haccın
menasih bununla son bulur. Hacılar bu tavaf türünden sonra ihramdan çıkar ve afakiler Kabe’ye veda edip vatanlarına dönmeye
hazırlanırlar.
4- Tavaf-ı Tatavvu; Mekke-i Mükerrem’de bulunan kişilerin zaman zaman yaptıkları tavaf şeklidir. Bu tavaf nafile bir tavaftır.
Mekke dışından gelenler için nafile tavaf, nafile namazından efdal kabul edilmektedir.
5- Tavaf-ı Umre; umre esnasında yapılan ve dört şavtı umrenin rüknünden ibaret olan tavaftır. Umrede kudüm ve sader tavafları
yoktur. umreye ihram ile başlanır ve saç traşı olma ile nihayet verilir.
Tavaf-ın kısımları; 
1- Farz olan tavaf; yapılmadığı zaman yapmayanın haccının hükümsüz olduğu ‘ tavaf-ı rükün’dür.
2- Vacib olan tavaf; Mekke’den ayrılırken yapılan veda tavafı
3- Sünnet olan tavaf
Tavaf-ın Şartları
1- Tavafın mescid-i haram dahilinde yapılmasıdır.
2- Yapılacak olan tavaf ‘tavaf-ı ziyaret’ise, bayramın birinci günü fecir doğduktan sonra başlanmasıdır.
3- Tavaf-a hacer-i esved’ten başlanmalıdır.
4- Kabe etrafında yedi defa dönülmelidir.

Kabe’nin Kapısı Altın Mı?

Kabe, sözlükte küp şeklinde ya da dört köşeli olmak anlamında kullanılan ka’b kökünden gelen “küp şeklinde olan nesne” demektir.

Kabe’nin Allah’ın evi olarak adlandırılmasının sebebi özellikle Hac Suresine dayandırılmaktadır. Hac Suresi 26.Ayette: “Bir zamanlar Kabe’nin yerine İbrahim’e şu şekilde hazırlamıştık: Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, orada (kıyama) duranlar, rüku edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et.”

KABE’NİN İÇİ

Siyah taşlardan yapılan Kabe duvarları, 25 cm. yükselikte, 30 cm. kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde yer almaktadır. Tavana çıkmak için Kabe’nin içinde bir merdiven, üç ağaç sütun yer alır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılı durmaktadır. Yerden 2 m.yüksekliğinde altın kapısı bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde tavanı onarılan Kabe’nin 5.onarımı 1.Ahmed döneminde yapılmış, 4.Murad döneminde oluşan sel baskını sonucunda üç cephesi hasar görmüş ve aynı padişah tarafından düzeltilmiştir.

Kabe’nin ilk binasında bulunan yüksekliği 4,32 m ve iki kapısı yere bitişik bulunmaktaydı. Biri doğuda diğeri de batıda bulunan bu kapılar, İbrahim (a.s) zamanında binasında çatı yoktu ve kapılara da açılıp kapanan kanat konulmamıştı.

Kabe’nin içinde bulunan kuyu ise hediyeler konulmak için kazılmıştı. Kabe’nin dışı ve içi birçok zaman tamirat işlemi görmüştür.

Kabe’nin mevcut yüksekliği yapılan inşa dönemlerinde sürekli olarak değişikliğe uğramıştır. Örnek vermek gerekirse:

İbrahim(a.s) döneminde 4,32 m,

Kureyş döneminde 8,64 m,

Abdullah b. Zübeyr döneminde 12,95 m olarak kaydedilmiştir.

Abdülmelik b.Mervan döneminde ise bu yükseklik korunmuştur.

KABE’NİN KAPISI

Hz. İbrahim tarafından inşa edilen Kabe’de, yerle aynı hizada bulunan bir kapı yer almaktaydı. Kureyş kabilesi Kabe’yi yeniden inşa ederken el-Muğire’nin önerisi üzerine kapının yerden yüksek tutulmasına karar verilmiştir.

Abdullah b. Zübeyr’in inşasında ise Kabe’de yeniden yer seviyesine getirilmiş ayrıca Kabe’nin batı tarafında Rükn-i Şami ve Rükn-i Yemani arasında yeniden bir kapı ilave edilmiştir.

Haccac devrinde ise kapı tekrar Kureyş dönemindeki haline getirilmiş ve batı tarafında yer alan kapı kapatılmıştır.

KABE’NİN KAPISI ALTIN MI?

Şuan da bulunan Kabe’nin kapısı saf altından yapılmıştır. Kapıyı yapan ise Kral Halid b. Abdülaziz’dir.

Ayrıca Kabe’nin anahtarı Kureyş Kabilesi’nde yer alan Es Sidane Seybe ailesinde bulunmakta ve her yıl örtüsünü değiştirme şerefini de elinde bulundurmaktadır.

En Ucuz Umre Fiyatları

Umre programları çerçevesince birçok insanın aradığı özelliklerden birisi de en ucuz umre fiyatlarına sahip turları bulmaktır. Bu çerçevede araştırıp bulduğumuz bazı fiyatları sizlere aktarıyoruz. Fakat şunu belirtmemiz gerekiyor ki bu fiyatlar tur firmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu bakımdan bir çok firma ile karşılaştırma yapmanız tavsiye edilmektedir.

10 Gün 9 Gece

3 kişilik odalar: 1545 dolar

2 kişilik odalar: 1595 dolar

15 Gün 14 Gece

3 kişilik odalar: 1795 dolar

2 kişilik odalar: 1895 dolar

19 Gün 18 Gece

3 kişilik odalar: 1995 dolar

2 kişilik odalar: 2095 dolar

Çocuk Tarifeleri:

0-2 yaş: 250 dolar

2-5 yaş: 895 dolar

6-11 yaş: 995 dolar

Yataklı çocuk: 1095 dolar

Notlar:

 • Yukarıda yazılmış olan fiyatlar iki ya da üç kişilik odalar tek kişinin fiyatları olup ilgili tur firmasına net ödenecek tutarı belirtmektedir.
 • Umre için gidiş-dönüş tarihleri, parkurlar ilgili firmanın planlanması altındadır. Diğer durumlarda belirtilen tarihler 1-2 gün öne çekilebilir veya ertelenebilir.
 • Program tarihinden üç gün önce olmak üzere uçuş saatleri yolcuya bildirilmektedir.
 • Umre uçuşlarının daha rahat gerçekleştirilmesi adına Medine uçuşu için kalkış saatinden en az 3 saat önce, Mekke uçuşu için ise en az 4 saat önce havalimanında bulunması gerekmektedir.
 • Yapılacak uçuşlarda yolcuların eşyalarının kayıp olması, uçakların hava şartları ve diğer koşullarda yaptığı rötarlar gibi durumlarda havayolu sorumlu olmaktadır. Eşyası kayıp olan yolcuların havalimanından ayrılmadan evvel kayıp eşyanın bulunması için havayolu şirketine müracaat ederek tutanak hazırlatması gerekmektedir.
 • Suudi Arabistan’da yer alan Devlet Hastanelerinde umre mevsiminde sağlık hizmetleri umrecilere özel olarak ücretsiz verilmektedir. Umrecilerin sürekli kullanmak zorunda oldukları ilaçları yanlarında bulundurmaları önem arz etmektedir. Özel hastane, poliklinik gibi hizmetler ise ücretli olarak verilmekte birlikte umreciler tarafından ödenmesi gerekmektedir.
 • Otellere giriş ve çıkış saatleri uluslararası otelcilik kuralları kapsamında 16.00 ve 12.00 olarak planlanmıştır.
 • Çocuklar için odalara ilave yatak sayısı uluslararası standartlar gereğince bir ek yatak olarak yapılmaktadır. İki ve daha üzeri çocuğa sahip olan umreciler ilgili turların temsilciği ile önceden görüşmeleri gerekmektedir.
 • Umre firmaları kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü aynı otelin mümkün olmadığı bazı durumlarda emsal benzeri otellerde konaklama yaptırabilmektedirler.
 • Yukarıda belirtilen umre fiyatları araştırmalar sonucu en ucuz umre fiyatları olduğunu garanti etmemektedir.

Kabe Canlı Yayın

Kutsal topraklarda yer alan Kabe’yi görmek her müslümanın isteğidir. Bu imkana sahip olamayanlar için aşağıda bulunan araç ile Kabe canlı yayın takip edebilmeniz mümkündür.

“Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytulah’ın temellerini yükseltiyor. Şöyle diyorlardı Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur: şüphesiz sen işitensin, bilensin.”(Bakara Suresi-ayet:127)

Kâbe’nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hz. Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat’ta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler. Kâbe’nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hz. Adem, bu buluşmaya şükür olmak üzere rabbine ibadet etmek ister ve cennet’te iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini istediler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz. âdem, onun etrafında tavaf ederek Allah’a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz.Şit zamanında kaybolur, yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hz.Şit onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün hacer-ül esved diye bilinen siyah taş o taştır. Sonra Nuh tufanında bina kumlar altında uzun bir süre kalır.

Hz. İbrahim Allah’ın emri ile Kâbe’nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail, annesi ile birlikte orada iskân eder. Sonra İsmail ile birlikte Kâbe’nin yerini kazar. Hz.Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulurlar ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kâbe’yi inşa ederler.

Kâbe, İslam dininin ilk ve en kutsal mekânı olarak kabul edilir. Bu yapının etrafında, Mescid-i Haram bulunur. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar, nerede olursa olsunlar, namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denilir. İslam’ın beş temel şartından biri olan, hac esnasında Kâbe; veda tavafı ve ziyaret tavafı ile birlikte yılda en az iki defa ziyaret edilir. Hac esnasında milyonlarca hacı toplanarak aynı gün tavaf yaparlar.

Kâbe, tarih boyunca birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da tamamıyla yeniden inşa edilmiştir.

İslam’dan önce Kâbe’de pagan Araplar tarafından kutsal sayılan 360 tane put bulunuyordu. Bunların en büyüğü al-ilah olduğu, güneşle evli olduğu ve üç kızının olduğuna inanılırdı. Putların yanı sıra İbrahim, İsmail, İsa ve Meryem’in figürlerinin de yer aldığı söylenir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v) zamanında Kâbe Müslümanların kontrolüne geçti ve bütün putlar kaldırıldı.

Yezid ile İbn-i Zübeyr savaşında Kâbe, mancınık atışından isabet almış, yıkılmış ve yanmıştır. İbn-i Zübeyr, Kâbe’yi yıkıp yeniden inşa etti. Mervan döneminde ise Kâbe eski haline döndürüldü.

Osmanlı padişahları dönemlerinde de Kâbe’nin çeşitli tamirat ve inşa çalışmalarına her türlü yardımlar yapılmıştır. Son halini kabe canlı yayın seçeneği ile sitemizden izleyebilirsiniz.

Bayan Umre Kıyafetleri

Umre yapacak bayanlar için seçilecek kıyafet önemli bir yer tutar. Umre bayan kıyafetleri ile umre yolculuğunun sorunsuz geçmesi ve ibadetin layıkıyla yapılmasına önem verilmelidir.

Kadınlar giyecekleri kıyafetlerde süs olma niteliğinden çok sade, renksiz bir elbise ve ayakkabı seçimi ile ihrama girmektedirler. Adet hali görenler ise ihram namazını kılmadan sadece niyet ederek Telbiye duasına okuyarak ihramlanmaktadırlar. Fakat adetli hali de olsa temizlik için yıkanmaları son derece önemlidir.

Kadınlar peçe ve eldiven giyinmezler. Peygamber Efendimiz: “İhramlı kadın peçe takmaz, eldiven giyinmez” buyurmaktadırlar. Fakat yabancı erkeklerin yakından geçme olasılığından dolayı kadınlar yüzünü örtme gereği duydukları takdirde başının üzerinden örtüsünü ya da peçesini indirebilirler. Bu konuda Hz. Aişe (r.a) şöyle demiştir: “Bizler Rasulullah Salallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ihram bulunduğumuz halde binekliler yanıbaşımızdan geçerlerdi. Bizim hizamıza geldikleri vakit her birimiz başının üzerindeki cilbabını yüzünün üstüne indirirdi. Bu yolcuları geride bıraktık mı yüzümüzü açardık.”

El-Münzir kızı Fatıma bu konuda şunları söylemiştir: “Bizler Ebu Bekir’in kızı Esma ile birlikte ihramda bulunduğumuz halde yüzlerimizi örterdik.”

Hac ve umreye gidenler giyim konusunda özellikle bayan umre kıyafetleri için bazı önerileri sıralamak istiyoruz:

 • Hacca gidecekseniz Diyanet tarafından verilen elbiseleri size uygun, rahat edebileceğiniz şekilde diktirmeniz de fayda vardır. Diyanetin hacılara dağıttığı kumaşların üzerinde yer alan elbise örnekleri kafa karıştırıcı olabilir. Sizin vücudunuza uygun, rahat edebileceğiniz elbise ile hacca ya da umreye gidebilirsiniz.
 • Gideceğiniz yerlerde sivil elbise de giyeceğinizi hesaba katmalı, olanak varsa onlara da bayrak dikilmelidir.
 • Seyahat edeceğiniz coğrafya sıcak olduğundan ötürü bolca iç çamaşırı beraberinde götürülmelidir.
 • Çöl iklimine gidildiği göz önünde bulundurularak sabah-gece sıcaklık farklarını hesaplamalı. Ona göre giyeceklerinizi hazırlamalısınız.
 • Medine’de gündüz özellikle de sabah saatleri serin olduğundan dolayı yazlık ceket ya da hırka bulundurmakta fayda vardır.
 • Bayan umre kıyafetleri dışında genelde sıcaktan dolayı açık renk kıyafet seçimine yönelmelerine rağmen dikkat çekmemek adına biraz daha koyu renkler tercih edebilirler.

bayan-umre-kıyafetleri-003bayan-umre-kıyafetleri-001bayan-umre-kıyafetleri-002