Umre Tavaf ve Say Duaları

Umre yapmak isteyen kimse, ilk olarak ihram hazırlıklarına başlar. Gerekli vücut temizliğini yapar. İki rekât ihram namazı kılarlar. Namazın birinci rekâtında Fatiha süresinden sonra Kafirün suresini, ikinci rekâtından sonra ise Fatiha suresinden sonra İhlâs suresini okurlar.

Umre yapmak isteyen kimse mikat sınırını geçmeden, ihrama girer. İhrama niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir.

“Allah’ım umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur.” diyerek diliyle ifade ederek niyet edilir.

Niyet ettikten sonra,

“Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur.” diyerek telbiye getirilir. Böylece ihrama girmiş ve ihram yasakları başlamış olur.

Mekke’ye yaklaşıp Harem bölgesine girildiğinde,

“Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle” diyerek dua edilir.

Mekke’ye abdestli girmek sünnet olup, gündüz vakti girmek ise müstehaptır. Yürürken ya da vasıta ile giderken tekbir, telbiye, tehlil ve salâvat-ı şerife getirilir.

“Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru” denilerek dua edilir ve Mescid-i Harem’e girilir. Kâbe’yi görünce,

“Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, Her türlü övgü Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin evindir. Onu sen yücelttin, Sen şereflendirdin, Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy. Ey celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün.” diye dua edilir.

Umre tavafına niyet edilir,

“Allah’ım! Senin rızan için umre tavafını yedi şavt olarak yapmak istiyorum. Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle”

Tavaf tamamlanınca, mümkünse Makam-ı İbrahim’de, değilse uygun bir yerde iki rekat tavaf namazı kılınır.

Umre’nin sa’yını yapmak üzere Safa’ya gidilir. sa’y yapmaya niyet edilir,

“Allah’ım senin rızan için Safa ile Merve arasında yedi şavt olarak umrenin sa’yını yapmaya niyet ediyorum. Sa’yi benim için kolaylaştır ve kabul eyle.” diye dua edilir.

Sa’y bitince tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.

Umrenin Sünnetleri Nedir

Ziyaret etmek anlamına gelir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmesine umre denilir. Ziyaret şekli hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında yapılması şart değildir.

Umre: Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Umre yapmak sünnettir. Umre için belirli bir zaman yoktur. Arife ve onu izleyen kurban bayramı günleri dışında, yani beş günün dışında her zaman umre ziyareti yapılabilir.

Hac zamanı dışında yapılan hacca umre denir. Bu vazifeyi yerine getiren kişiye de hacı yerine yarı hacı (mutemir) denilir.

Umre’nin farzı iki tanedir. Bunlardan ihram şarttır. Tavaf ise rükündür.

Umrenin vacipleri, sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Müslümanların ömründe bir defa umre yapmaları sünnettir.

Umrenin çok fazla fazileti ve sevabı vardır. Hele ki özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı çok fazladır. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) umre hakkında şöyle buyurmuşlardır; “Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” ve “Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.” Kuran-ı Kerim’de “ haccı ve umreyi Allah için tam yapın” buyrulmaktadır.

Ebu Hureyra (r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “ Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun cennetten başka bir karşılığı yoktur.”

Cabir(r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:” Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın elçileridir. Dua ederlerse duaları kabul olunur, tövbe ederlerse mağfiret olunurlar.”

Bulunulan yere göre mikat sınırında ya da harem bölgesi dışında usulüne göre ihrama girilir. Harem-i Şerif’e gelince: “Allah’ım senin rızanı kazanmak için umre tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur.” diye niyet edilerek umre tavafı yapılır. Tavaf namazı kılındıktan sonra, “ Allah’ım, senin rızanı kazanmak için umrenin sa’yını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve onu benden kabul buyur.” diye niyet edilir, Safa ile Merve arasında umre sa’yı yapılır. Sa’y bittikten sonra, uygun bir şekilde saçlar tıraş edilir. Böylece umre tamamlanmış olup, ihramdan çıkılır.

Ucuz Umre

2016 yılı Ramazan umresi, 7 günlük, 12 günlük, 14 günlük, 20 günlük olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Buna göre fiyatlar seçilen konaklama türlerine ve gün sayısına göre farklılık göstermektedir.

En ucuz umre turu 840 dolardan başlıyor olup, üst sınır ise seçilen konaklama türüne göre değişmektedir.

Umre turları diyanet işleri başkanlığı ve yetkili acenteler tarafından düzenlenmekte olup, fiyatlar da firmalara göre değişiklik olmaktadır. Ekonomik fiyatlar olduğu gibi konforlu otel fiyatları da vardır. Herkes bütçesine uygun olanı seçmeli, firmalar arasındaki rekabet durumunu iyice incelemelidir. Umre turlarında paket program ve taksitlendirme de yapılmaktadır.

DİYANETE MAHSUS HİZMETLER

 1. A) Eğitim ve irşat hizmetleri umre ibadetini bir manevi yenilik olarak görmek, yolcuların usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için umre yolcularına, yolculuk öncesi ve yolculuk esnasında eğitim, irşat ve bilgilendirme seminerleri verilir.
 1. B) Havaalanları ilgili hizmetlerde umre yolcularına yardım etmek ve en iyi hizmeti vermek için, gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki havaalanlarında gereken tedbirler alınır. Yolcular mümkün olduğu kadar kendilerine en yakın havaalanından kutsal topraklara uğurlanır. Yeterli sayıya ulaşılamadığı zaman uçulacak havaalanına intikalleri karayolu veya havayolu ile başkanlık tarafından karşılanır. Çok az da olsa bazen gidiş ve dönüşlerde uçakların iniş iznine bağlı olarak erteleme olabilmektedir.
 1. C) Sağlık ve yemek hizmetlerini, umre yolcularının ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirebilmesi için gereken gayret gösterilmektedir. Sağlık ekipleri Mekke ve Medine’de hizmet vermektedir. Hastane gerektiren durumlarda tercümanlar aracılığıyla mahalli hastanelerden yararlanılmaktadır. Yolculara otellerinde sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti verilmektedir. Her umre yolcusunun 5 litre zemzem hakkı vardır.

VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Umreye gidecek kişinin tur tarihi itibariyle en az 1 yıl geçerli çipli pasaport.
 • T.C. kimlik numaralı, 1 adet nüfus cüzdanının fotokopisi.
 • Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf.
 • Menenjit aşı kartı.
 • 45 yaşın altında olup eşleriyle beraber gidecek bayanlardan, vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı.
 • 45 yaş altı bayanlar ile 18 yaşın altındaki erkeklerden, birinci derece akrabası ile gidecek olanlardan akrabalık belgesi.

Umre Rehberi

UMRE: Mikat’ta ihrama girip, Kâbe’yi tavaf ve ziyaret edip, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yaptıktan sonra, Tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

DUA ETMEK

Bu fırsatı bizlere veren yüce Allah’a tesbih ve tenzih ederiz. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. Allah’ım bu yolculukta senden iyilik ve rızana uygun işler isteriz. Bu yolculuğu bize kolaylaştır. Allah’ım yolculuk ta sahibimiz sensin, sıkıntılardan, kötü duruma düşmekten, dönüşte malımızı, ailemizi ve evlatlarımızı kötü bir durumda bulmaktan sana sığınırız.

UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER

MENASİK: Hac ve umrenin eda edilmesiyle ilgili amellerin tamamına menasik denir.

MİKAT: Hıll bölgesini dünyanın diğer bölgelerinden ayıran sınırlardır. Müslümanlar hac veya umre yaparlarken bu sınırlardan ihramlı olarak geçerler.

İHRAM: Hac veya umre yapmak isteyen kimsenin, normal zamanlarda yapması mübah olan bazı fiil ve davranışları niyet ile başlayıp, bu ibadeti bitene kadar kendisine yasaklamasıdır.

ERKEKLERİN İHRAM KIYAFETİ: Rida ve izar adı verilen, modeli ve dikişi olmayan, bir parçası belden bağlanan, diğeri de omuzdan sarkıtılarak vücudu örten iki parça kumaştır.

KADINLARIN İHRAM KIYAFETİ: Yüz ve eller dışında vücudun tamamını örten, tesettüre uyan ve ziynet içermeyen sade normal kıyafetlerdir.

İHRAM NAMAZI: İhram kıyafetini giyindikten sonra hac veya umre’ye niyet etmeden önce kılınan iki rekât namazdır. Bu namaz sünnettir.

TELBİYE: İhrama girdikten sonra, niyet edilir ve Kâbe’yi görünceye kadar tekrar edilen duadır.

“Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke lebbeyk, İnnel hamde venni-mete leke velmülk. La şerike lek”

TEHLİL: “La İlahe İllallahü vahdehü la şerikeleh lehülmülkü velehülhamdü ve hüve ala külli şey’in kadir”

TEKBİR: “Allahüekber” lafzı ile başlar. Allah’ın en büyük olduğunu ifade eder.

KÂBE: Yeryüzünün en kutsal yeridir. İbadet maksadıyla yapılmış ilk binadır. Allah’ın ev’idir.

HACER-ÜL ESVED: Kâbe’nin doğu köşesinde tavafa başlama işareti olarak konulmuştur. Cennet’ten gönderilmiş bir taştır.

İSTİLAM: Tavafa başlarken ve tavaf sırasında her bir şavt’ta hacer-ül esved’e selam vermektir.

ZEMZEM: Allah’ın(c.c) Hz.Hacer ve oğlu Hz. İsmail’e ihsan ettiği suyun adıdır.

SAFA VE MERVE: Sa’y ibadetinin başlangıç ve bitiş ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.

SA’Y: Safa’da başlayıp, Merve’de biten dört gidiş ve üç gelişten oluşan usulüne uygun yürümektir.

Umre Hac Yerine Geçer Mi?

Umre: Ziyaret etmek demektir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denilir. Ziyaret usulü hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında yapılması şart değildir. Umre “ Belli bir zamana bağlı olmadan, ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yaparak, tıraş olmak ve ihramdan çıkmak” demektir.

Umre küçük hac demektir. Umre yapmak isteyen kimse, Mikat’ta ya da mikat bölgesine gelmeden önce ihrama girer, umre tavafını yapar, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapar, tıraş olarak ihramdan çıkar. Umre yapmak sünnettir. Umre için belirli bir zaman süresi yoktur. Sadece arife ve onu izleyen, kurban bayramının günleri olmak üzere yılın beş günü haricinde her zaman umre yapılabilir.

Hac zamanı dışında yapılan hacca umre denilir. Bu görevi yerine getiren kimse’ye de hacı yerine yarı hacı ( mutemir) denir.

Umrenin farzı iki tanedir. İhram ile tavaf. İhram şart, tavaf ise rükündür.

Umre’nin vacipleri ise, sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Müslümanların bir defa umre yapmaları sünnettir.

Umre’nin pek çok faziletleri vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin çok fazla sevabı vardır. Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır. “ Ramazan’da yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.” ve “Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.”

Umre yapmak çok sevabı olan bir ziyaret ve sünnettir. Hac ise farzdır. Sayısız umreler yapılsa da o umreler hac farizası yerini tutmaz. İki, üç, dört, beş umre bir hac yapar gibi denilmesi, sevabı fazladır anlamında söylenmektedir. Kaç umre haccın yerine geçer anlamında sorulursa, böyle bir şey yoktur. Binlerce umre de olsa hac yerine geçmez. Fazla oruç tutmak, namazın yerine geçmediğine göre, Ramazan dışında devamlı oruç tutmanın da ramazan yerine geçmemesi gibi. Geceler boyu namaz kılsak, farz olan namazın yerine geçmez.

Hanefi ve Malikilere göre umre sünnettir. Bu duruma göre, hac ile umre arasında, farz ile sünnet arasındaki mesafe kadar fark vardır.

Şafii ve Hanbelîlere göre, umre de farzdır. Bu görüşe göre ikisi arasındaki fark oldukça azalır.

Umreye Giden Hacı Olur Mu

Ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Dini bir terim olarak ise umre, “belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir.

Umre küçük hacdır. Umre yapmak isteyen kimse, mikattan ihrama girer, umre tavafı yapar, sonra da sa’y yapar ve tıraş olarak ihramdan çıkar. Umre’nin ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Umre için belirli bir zaman yoktur. Arife ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman umre yapılır.

Hac zamanı haricinde yapılan hacca umre denir. Bu görevi yerine getirene de hacı yerine mutemir ( yarı hacı) denir.

Umrenin iki farzı vardır.

1- İhram

2- Tavaf

Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

Umrenin vacipleri ise sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı çok fazladır. Hz. peygamber (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “ Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” ve “ Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.”

Ebu Hureyre (r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:” Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun Cennetten başka bir karşılığı yoktur.” Cabir (r.a)’ın rivayet ettiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın elçileridir. Dua ederlerse duaları kabul olunur, tövbe ederlerse mağfiret olunurlar.

İhram, niyet ve telbiyedir. İhrama mikat yerinden veya daha emin olmak için biraz öncesinden girilir. Umre yapmak isteyen kişi, ihrama girmek istediği zaman saçlarını kısaltır veya daha önceki âdetine göre tıraş olur, tırnaklarını keser bütün vücut temizliğini yapar, gusül abdesti ya da normal abdest alır. Rida ve izar denilen iki parçadan oluşan ihram kıyafetlerini giyer. İki rekât namaz kılar. Umreye niyet eder. Sonra Kâbe’yi tavaf eder. Safa ile Merve arasında sa’y yapar ve tıraş olarak ihramdan çıkar. Böylece umreyi tamamlar.

Umrenin Hacdan Farkları Nelerdir

İbadet maksadıyla hac mevsiminde Kâbe’yi ziyaret etmeye Hac denir. Hac mevsiminin dışında Kâbe ziyaret edilirse Umre adı verilir. Hac ibadeti İslam’ın beş temel şartından biridir. Farz-i ayn dediğimiz kuvvetli farzlardan olup, kitap ve sünnet ile sabittir.

Kitaptaki yeri Al-i İmran suresinin 97. ayetidir. Bu ayet’te Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. “Azık ve binek yoluna gücü yeten her kimsenin o beyti hac etmesi, insanlar üzerinde Allah’ın hakkıdır. Farzdır. Kim ki bu farzı tanımazsa her halde Allah’ın ihtiyacı yoktur. O bütün âlemlerden müstağnidir.”

Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları Hicri takvim’e göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir. Haccın umresiz ya da umre ile birlikte yapılmasına haccın eda şekilleri denir.

Haccın zamanı, hac ayları diye isimlendirilen;”Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır” ifadesi, “Hac belli aylardır” ( Bakara, 2/ 197) mealindeki ayetin bir açıklaması mahiyetindedir.

Hac görevi, ihrama girmek ile başlar. Bunun başlangıcı ise Şevval ayıdır. Bir kimse Şevval’de ihrama girip Zilhicce’nin 10. gününün akşamına kadar, haccın menasikini tamamlayabildiği için, bu aylara hac ayları denilmiştir.

Bu aylara hac ayları denmesinin sebebi, haccın ilk şartı olan ihramın ancak bu aylarda giyilmesinin öngörülmüş olmasıdır. Bu aylardan önce ihrama girmek, Hanefi ve Hanbelîlere göre mekruhtur. Bu konuda Buhari’nin İbn Abbas’tan rivayet ettiği şu hadis-i şerif Âlimlerin bu görüşlerinde etkili olmuştur. “Hac ayları dışında ihrama girmemek sünnettendir.”(Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami,3/64-65)

Şafiilere göre ise, hac ayları dışında alınan söz konusu ihram hac için değil, umre için geçerli olur. Çünkü “Hac belli aylardır” ayeti, hac için belirlenmiş aylar dışında ihrama girilemeyeceğini ifade etmektedir.

Umre, belirli bir vakte bağlı olmaksızın, usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf ederek Kâbe’yi ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan ibadettir.

HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

 1. Umre’nin belirli bir vakti yoktur.
 2. Umre’nin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
 3. Umre’de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur.
 4. Umre’de şeytan taşlama yoktur.
 5. Umre’de Kudüm Tavafı ve Veda Tavafı yoktur.
 6. Umre’de kurban kesmek yoktur.

2016-2017 Umre Kampanyası

2016-2017 Umre Kampanyamız Başlamıştır.
900 dolardan başlayan fiyatlarla Umre yapma şansını kaçırmayın.
Her hafta Cumartesi günü Umre turu düzenliyoruz. Türkiye’nin her yerinden katılabilirsiniz.
Detaylar için telefon : 0 551 159 6929. WhatsApp : 0 551 159 6929

EKONOMİK SERVİSLİ UMRE PROGRAMI (1. Umre Programı)
jory hotel. ekonomik umre oteli

8 gün. 4 gece Mekke, 3 gece Medine
4 kişilik odada kişi başı : 900$
3 kişilik odada kişi başı : 950$
2 kişilik odada kişi başı : 1000$

15 gün. 10 gece Mekke, 4 gece Medine
4 kişilik odada kişi başı : 1000$
3 kişilik odada kişi başı : 1050$
2 kişilik odada kişi başı : 1100$

22 gün. 17 gece Mekke, 4 gece Medine
4 kişilik odada kişi başı : 1100$
3 kişilik odada kişi başı : 1150$
2 kişilik odada kişi başı : 1200$

EKONOMİK SERVİSLİ UMRE PROGRAMI OTELLERİ : (1. Umre Programı)
Mekke Otelleri : Jory Hotel. Mescid’i Haram’a 1500 Metre. Rawdah Köprüsü
Retaj Hotel. Mescid’i Haram’a 1500 Metre
Mesakin Hayat Hotel. Mescid’i Haram’a 1500 Metre
Medine Otelleri : Humri Feyroz Hotelleri. Mescid’i Nebi’ye 100 Metre
Medine Mubarek Grup. Mescid’i Nebi’ye 50 Metre. Ramada kıble Tam Arkası

Odalarda klima,buzdolabı,telefon,WC Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemekleri Dahil TABLDOT

Detaylar için telefon : 0 551 159 6929
WhatsApp : 0 551 159 6929


EKONOMİK UMRE PROGRAMI (2. Umre Programı) Yürüme mesafeli
rawabi zamzam hotel ekonomik umre oteli
8 gün. 4 gece Mekke, 3 gece Medine
4 kişilik odada kişi başı : 950$
3 kişilik odada kişi başı : 1050$
2 kişilik odada kişi başı : 1150$

15 gün. 10 gece Mekke, 4 gece Medine
4 kişilik odada kişi başı : 1150$
3 kişilik odada kişi başı : 1250$
2 kişilik odada kişi başı : 1350$

22 gün. 17 gece Mekke, 4 gece Medine
4 kişilik odada kişi başı : 1350$
3 kişilik odada kişi başı : 1450$
2 kişilik odada kişi başı : 1550$

EKONOMİK UMRE PROGRAMI OTELLERİ : (2. Umre Programı) Yürüme mesafeli
Mekke Otelleri : Rawabi Zam Zam Hotel. Mescid’i Haram’a 250 Metre.
Ajyad Crom Hotel. Mescid’i Haram’a 250 Metre
Medine Otelleri : Humri Feyroz Hotelleri. Mescid’i Nebi’ye 100 Metre
Medine Mubarek Grup. Mescid’i Nebi’ye 50 Metre. Ramada kıble Tam Arkası

Odalarda klima,buzdolabı,telefon,WC Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemekleri Dahil TABLDOT

Detaylar için telefon : 0 551 159 6929
WhatsApp : 0 551 159 6929


Açık Büfe UMRE PROGRAMI (3. Umre Programı) Yakın Yürüme mesafeli. Açık Büfe
Azka Al Safa hotel luks umre oteli
8 gün. 4 gece Mekke, 3 gece Medine
3-4 kişilik odada kişi başı : 1425$
2 kişilik odada kişi başı : 1475$

15 gün. 10 gece Mekke, 4 gece Medine
3-4 kişilik odada kişi başı : 1925$
2 kişilik odada kişi başı : 1975$

22 gün. 17 gece Mekke, 4 gece Medine
3-4 kişilik odada kişi başı : 2425$
2 kişilik odada kişi başı : 2475$

Açık Büfe UMRE PROGRAMI OTELLERİ : (3. Umre Programı) Yakın Yürüme mesafeli. 
Mekke Otelleri : Azka Al-Safa Hotel. Mescid’i Haram’a 150 Metre.
Anjum Hotel. Mescid’i Haram’a 200 Metre
Medine Otelleri : Al-Nozol Royal Inn Hotel. Mescid’i Nebi’ye 150 Metre
Al Nokba Royal Inn Hotel. Mescid’i Nebi’ye 150 Metre.

Odalarda klima,buzdolabı,telefon,WC Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemekleri Dahil AÇIK BÜFE
Detaylar için telefon : 0 551 159 6929
WhatsApp : 0 551 159 6929


5 YILDIZLI UMRE PROGRAMI (4. Umre Programı) Çok Yakın – Açık Büfe
Dar Al-Ghufran Hotel 5 yıldız
8 gün. 4 gece Mekke, 3 gece Medine
3-4 kişilik odada kişi başı : 1525$
2 kişilik odada kişi başı : 1575$

10 gün. 6 gece Mekke, 3 gece Medine
3-4 kişilik odada kişi başı : 1725$
2 kişilik odada kişi başı : 1775$

15 gün. 10 gece Mekke, 4 gece Medine
3-4 kişilik odada kişi başı : 2325$
2 kişilik odada kişi başı : 2375$

5 YILDIZLI UMRE PROGRAMI OTELLERİ : (4. Umre Programı) Çok Yakın – Açık Büfe
Mekke Otelleri : Dar Al-Ghufran Hotel. Mescid’i Haram’a 50 Metre.
Swiss Hotel. Mescid’i Haram’a 75 Metre
Medine Otelleri : Al-Nozol Royal Inn Hotel. Mescid’i Nebi’ye 150 Metre
Shaza Hotel. Mescid’i Nebi’ye 75 Metre.

Odalarda klima,buzdolabı,telefon,WC Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemekleri Dahil AÇIK BÜFE
Detaylar için telefon : 0 551 159 6929
WhatsApp : 0 551 159 6929


5 YILDIZLI LÜKS UMRE PROGRAMI (5. Umre Programı) Çok Yakın – Açık Büfe
Orchid Safwa Hotel Lüks Umre
8 gün. 4 gece Mekke, 3 gece Medine
3-4 kişilik odada kişi başı : 1625$
2 kişilik odada kişi başı : 1675$

10 gün. 6 gece Mekke, 3 gece Medine
3-4 kişilik odada kişi başı : 1825$
2 kişilik odada kişi başı : 1875$

15 gün. 10 gece Mekke, 4 gece Medine
3-4 kişilik odada kişi başı : 2425$
2 kişilik odada kişi başı : 2475$

5 YILDIZLI LÜKS UMRE PROGRAMI OTELLERİ : (5. Umre Programı) Çok Yakın – Açık Büfe
Mekke Otelleri : Al Saffa Hotel. Mescid’i Haram’a 50 Metre.
Orchid Saffa Hotel. Mescid’i Haram’a 50 Metre
Medine Otelleri : Al-Nozol Royal Inn Hotel. Mescid’i Nebi’ye 150 Metre
Shaza Hotel. Mescid’i Nebi’ye 75 Metre.

Odalarda klima,buzdolabı,telefon,WC Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemekleri Dahil AÇIK BÜFE
Detaylar için telefon : 0 551 159 6929
WhatsApp : 0 551 159 6929


5 YILDIZLI ULTRA LÜKS UMRE PROGRAMI (6. Umre Programı) Çok Yakın – Açık Büfe
hilton hotel ultra lüks umre
8 gün. 4 gece Mekke, 3 gece Medine
3-4 kişilik odada kişi başı : 1925$
2 kişilik odada kişi başı : 1975$

10 gün. 6 gece Mekke, 3 gece Medine
3-4 kişilik odada kişi başı : 2225$
2 kişilik odada kişi başı : 2275$

15 gün. 10 gece Mekke, 4 gece Medine
2 kişilik odada kişi başı : 3025$
3-4 kişilik odada kişi başı : 3075$

5 YILDIZLI ULTRA LÜKS UMRE PROGRAMI OTELLERİ : (6. Umre Programı) Çok Yakın – Açık Büfe
Mekke Otelleri : Mekke Hilton Hotel. Mescid’i Haram’a 50 Metre.
Medine Otelleri : Medine Hilton Hotel. Mescid’i Nebi’ye 50 Metre

Odalarda klima,buzdolabı,telefon,WC Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemekleri Dahil AÇIK BÜFE
Detaylar için telefon : 0 551 159 6929
WhatsApp : 0 551 159 6929


Umre için gerekli evraklar için şu adresi ziyaret edebilirsiniz : http://www.umrebilgileri.com/umre-vizesi-icin-gerekli-evraklar/

Umre Gidiş Tarihleri

2016 yılı ramazan umresi 7 günlük, 12 günlük, 14 günlük ve 20 günlük olarak hazırlanmıştır.

2015-2016 UMRE KONAKLAMA TÜRLERİ:

 • OTEL-1 ( 7 GÜNLÜK) 7 günlük umre programı ( 4 gün veya gece Mekke, 3 gün veya gece Medine)
 • OTEL-2  ( 10 GÜNLÜK) 10 günlük umre programı ( 5 gün veya gece Mekke, 5 gün veya gece Medine)
 • OTEL-3  ( 12 GÜNLÜK) 12 günlük umre programı ( 6 gün veya gece Mekke, 6 gün veya gece Medine)
 • OTEL-4  (14 GÜNLÜK) 14günlük umre programı ( 7 gün veya gece Mekke, 7 gün veya gece Medine)
 • NORMAL ( 14 GÜNLÜK) 14 günlük umre programı ( 7 gün veya gece Mekke, 7 gün veya gece Medine)
 • NORMAL ( 20 GÜNLÜK) 20 günlük umre programı ( 13 gün veya gece Mekke, 7 gün veya gece Medine)
 • EKONOMİK (14 GÜNLÜK) 14 günlük umre programı ( 9 gün veya gece Mekke, 5 gün veya gece Medine)
 • EKONOMİK ( 24 GÜNLÜK) 24 günlük umre programı ( 18-19 gün veya gece Mekke, 5-6 gün veya gece Medine)
 • SÖMESTR EKONOMİK ( 11 GÜNLÜK) 11 günlük umre programı ( 8 gün veya gece Mekke, 3 gün veya gece Medine)
 • SÖMESTR NORMAL ( 11 GÜNLÜK) 11 günlük umre programı ( 8 gün veya gece Mekke, 3 gün veya gece Medine)

Diyanet işleri, yolcuların ibadetlerini usulüne uygun olarak yerine getirebilmeleri için yolculuk esnasında eğitim, bilgilendirme ve irşat seminerleri vermektedir.

Hava alanları ile ilgili hizmetlerde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hava alanlarında gerekli tedbirler alınmaktadır. Yolcular mümkün olduğu kadar en yakın hava alanlarından kutsal topraklara gidebilmektedir. Yeterli sayı olmadığı durumda intikal diyanet işleri tarafından karayolu ile sağlanmaktadır. Bazı durumlarda gidiş ve dönüşlerde uçakların iniş izinlerinden dolayı tehir olabilmektedir.

Sağlık ve yemek hizmetleri mümkün olduğu kadar kaliteli bir şekilde yapılmaya çalışılmaktadır. Sağlık ekipleri, Mekke ve Medine’de hizmet vermeye gayret ediyorlar.

Otellerde sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek verilmektedir.

Servis, gezi ve intikal hizmetleri,  Mekke ve Medine ziyaret yerlerine gezi turları yine Diyanet işleri başkanlığı tarafından organize edilmektedir.

En Ucuz Umre

GÜNÜ                                                    GİDİŞ DÖNÜŞ.           İKİLİ ODA.          ÜÇLÜ ODA

7 GÜN (4 gece Mekke, 2gece Medine)    02-08 Nisan 2016        840 DOLAR.        790 DOLAR

10 GÜN(07 gece Mekke 2gece Medine) 02-10 Nisan 2016          891 DOLAR.        851 DOLAR

15 GÜN(12 gece Mekke 2gece Medine) 02-08 Nisan 2016         991 DOLAR.         951 DOLAR

21 GÜN(18 gece Mekke 2 gece Medine) 02.04.2016                  1140 DOLAR.      1090 DOLAR

26 GÜN( 23 gece Mekke 2 gece Medine) 02.04. 2016.               1240 DOLAR.      1190 DOLAR

Yukarıda örnek bir umre programına ait fiyatlar verilmiştir. Güncel ücretler değişkenlik göstermektedir.

10 GÜNLÜK ÖRNEK UMRE TUR PROGRAMI

1.GÜN: Havaalanında buluşma, yurtdışı çıkış harçlarının yatırılması, check-in işlemleri, uçağa biniş. Medine’de otele yerleştikten sonra efendimizi ziyaret… Medine’de ikindi namazı sonrası yürüyerek yapılacak ziyaretlerin Cennet’ül Baki Mescidi, Gamame Mescidi, Ebu Bekir Mescidi, Ali Anberiye mescidi, Osmanlı tren istasyonu, Medine müzesinin grup halinde ziyaret edilmesi.

2.GÜN: Medine ziyaret yerlerinin Uhud Dağı, Kuba Mescidi, Mescidi Kıbleteyn, Mescidi Seba gezilmesi ve hurma bahçesi ziyareti ve hurma alış verişi.

3.GÜN: Efendimize veda selamlaması, Medine’den hareket,Abarı alide ihrama giriş umreye niyet ve Mekke’ye varış. Mekke’ye otelimize yerleşme. Kahvaltı.2-3 saat istirahattan sonra umre için hareme gidiş ve umrenin tamamlanması.

4.GÜN: İkindi namazı sonrası Mekke’de yürüyerek yapılacak ziyaretlerin Mescidi Şecere, Cennetü Muallâ, Cin Mescidinin grup olarak ziyaret edilmesi. Yatsı namazından sonra toplu tavaf.

5.GÜN: Sabah namazı sonrası kahvaltıya müteakip Mekke’de arabayla yapılacak ziyaret yerlerinin Arafat, Mina, Müzdelife, Sevr, Hira gibi yerlerin grup olarak ziyaret edilmesi.

6.GÜN: Hira nur dağına çıkmak isteyenler için, gece saat 3’te nur dağına hareket.

7.GÜN: Cidde gezisine katılmak isteyenlerin Hz. Havva mescidi, mescidi kısas ve Kızıldeniz rahmet camisi ziyaretleri. Al Baik yemek ziyafeti.

8.GÜN: Sevr dağına çıkmak isteyenler için gece saat 3’de Sevr dağına hareket. Sabah namazını kıldıktan sonra, toplu dua. Otele dönüş.

9.GÜN: Şeytan taşlama mahallinin yakından görülmesi ve Mekke’de alış veriş yapacakların Bin Davud Aziziye El Baik telefoncular çarşısı, alış veriş yerlerinin gezdirilmesi Mekke’de son hazırlıkların yapılması. Kâbe’yi son defa veda tavaf duası.

10.GÜN: Cidde havaalanında zemzemlerin dağıtılması ve İstanbul’a dönüş.